Automatizácia účtovníctva

Proces, pri ktorom sa rutinné účtovné úkony čoraz častejšie automatizujú a vykonávajú strojovo.

Automatizácia účtovníctva znamená revolúciu v účtovníckych oddeleniach, kde zaniknú napríklad pozície zamestnancov prepisujúcich tlačené doklady do informačných systémov alebo jednoduché účtovné operácie, ktoré vyžadujú porovnávanie dokladov. Úlohou účtovníkov bude v budúcnosti iba riešenie výnimiek, pokročilejšia práca s dátami alebo zameranie na správne fungujúci cash-flow.

Príkladom automatizácie účtovníctva je systém ORiON EDI, ktorý automatizuje prenos dokladov medzi účtovnými systémami dodávateľa a odberateľa, vrátane ich archivácie.

Tam, kde dodávatelia nie sú na pokročilú EDI komunikáciu pripravení, môžu spoločnosti využiť aspoň automatizáciu spracovania prijatých faktúr iNVOiCE FLOW. Tá s pomocou umelej inteligencie vyťaží potrebné dáta z faktúr, administruje elektronický schvaľovací proces a následne faktúry importuje do účtovného systému spoločnosti vrátane ich dôveryhodnej archivácie v zabezpečenom datacentre.


Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.