ORDERS (Objednávka)

ORDERS – Purchase Order

Správu zasiela zákazník dodávateľovi, aby objednal tovar alebo služby v požadovanom množstve spolu s prípadnou špecifikáciou miesta a termínu dodania.

Zasielanie objednávok pomocou EDI zvyšuje rýchlosť a spoľahlivosť doručenia objednávok. Vďaka notifikáciám je napr. takmer ihneď možné zistiť, či bola objednávka doručená do podnikového systému dodávateľa a či ju ich zamestnanec spracoval. To umožňuje rýchlu reakciu odberateľa na prípadné technické chyby alebo napr. nedostatok tovaru na strane dodávateľa.

ORDERS je jedna z najdôležitejších správ pre dodávateľa, pre ktorého má veľa prínosov. Kdekoľvek s prístupom na internet (vrátane inteligentného mobilu) sa dozvie o došlej objednávke, ktorú môže ihneď začať riešiť. Pokiaľ má EDI integrované do svojho systému, ušetrí značné množstvo ľudskej práce vďaka automatickému načítaniu údajov z objednávky, nehovoriac o absencii chýb, ktoré pri manuálnom spracovaní dokladov vznikajú.

Riešenie EDI ORiON dokáže doručovať objednávky aj dodávateľom, ktorí nie sú vybavení EDI komunikáciou. Objednávka je v tomto prípade prevedená do čitateľnej podoby a zaslaná dodávateľovi e-mailom alebo faxom. Výhodou pre odberateľa je tak jednotný spôsob objednávania z informačného systému, prehľad všetkých objednávok v ORiON EDI a kontrola nad ich doručovaním.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.