Majte prehľad o stave zásob svojich obchodných partnerov pomocou INVRPT

EDI
3.8.2023

V retaile už firmy veľa rokov používajú EDI správy INVRPT, aby informovali obchodných partnerov o stave svojich zásob. Tieto správy však majú potenciál aj v e-commerce. Ak totiž majú e-shopy prehľad o zásobách u dodávateľov, môžu presnejšie informovať zákazníkov o dostupnosti tovaru. Prečítajte si, ako INVRPT funguje a aký má v e-commerce potenciál.

Čo je to INVRPT

INVRPT (inventory report) je typ EDI správy, pomocou ktorej firma informuje obchodných partnerov o zásobách svojho tovaru. Správa obsahuje informácie, na ktorých sa obe strany dohodnú. Môžu to byť údaje o:

 • stave zásob,
 • predanom a novo prijatom tovare,
 • tovare na ceste,
 • rezervovanom tovare,
 • extra požadovanom množstve tovaru pre mimoriadne objednávky,
 • odpisoch tovaru.

 V praxi sa firmy najprv dohodnú, ako často bude odosielanie INVRPT správ prebiehať. Napríklad:

 • pravidelne každý týždeň alebo deň,
 • keď dôjde k zmene stavu zásob
 • alebo len na vyžiadanie jednej strany.

Správu je možné upraviť tak, aby obsahovala len tovar, ktorý je pre obchodného partnera relevantný. Takže firma, ktorá od dodávateľa odoberá len obuv, nedostane spolu s ňou súpis novo naskladnených tričiek.

Technicky prebieha výmena INVRPT tak, že správu o stave zásob vygeneruje ERP systém partnera a prostredníctvom EDI ho odošle na zapracovanie do ERP systému protistrany.

Výhody INVRPT a potenciál v e-commerce 

EDI správa INVRPT sa najčastejšie využíva dvoma spôsobmi:

 • Odberateľ informuje dodávateľa o stave svojich zásob v predajniach a centrálnom sklade.
 • Dodávateľ informuje odberateľa o súčasnom a budúcom stave tovaru, ktorý odberateľ odoberá.

Prvý prípad je bežnou praxou v rýchloobrátkovom segmente. Obchodný reťazec posiela dodávateľom prehľad svojich zásob a predajov odoberaného tovaru. Dodávatelia môžu na základe toho lepšie plánovať výrobu, aby pokryli očakávaný budúci dopyt. Zároveň majú k dispozícii podrobné reporty o predaji svojho tovaru, napríklad podľa segmentov alebo lokalít.

Druhý spôsob má pre zmenu veľký potenciál v e-commerce. Odberatelia môžu využiťI NVRPT na to, aby zistili stav zásob u dodávateľov, a mohli tak zákazníkov lepšie informovať o dostupnosti produktov (napríklad máme na sklade, na sklade u dodávateľa, nemá dodávateľ) a termíne dodania (do zajtra, do 14 dní alebo napríklad do mesiaca podľa stavu u dodávateľa).

Táto výhoda je kľúčová pre veľké e-shopy, ktoré prevádzkujú marketplace – teda ponúkajú svoj e-shop len ako platformu pre menších dodávateľov, ktorí si sami riešia logistiku. Bez automatizácie týchto procesov by nemohli zákazníkov v e-shope presne informovať o dostupnosti tovaru.

Rovnako ako celá EDI komunikácia prináša INVRPT výhody ako rýchle zdieľanie informácií a automatizáciuich spracovania, vďaka ktorej odpadá prepisovanie, zostavovanie reportov alebo nutnosť individuálnej interpretácie dát. Aj to je kľúčové pre e-commerce trh, kde sa biznis stále zrýchľuje a rastú nároky na rýchlosť a presnosť informácií. Napríklad podľa prieskumu agentúry Behavio si 37 % zákazníkov rozmyslí nákup v e-shope, ak nedoručuje dostatočne rýchlo.

Prečo sa INVRPT v e-commerce ešte toľko nevyužíva?

Aj napriek spomínaným výhodám sa INVRPT v e-commerce zatiaľpríliš nevyužíva a e-shopy preferujú iné cesty, ako sa o dostupnosti tovaru udodávateľov informovať.  

Opakuje sa tak situácia z iných odvetví, kde rastúce spoločnosti začínajú využívať EDI komunikáciu najprv na tie rozšírenejšie správy, ktoré prinášajú rýchle úspory a zvýšenie efektivity, ako je ORDERS (objednávky), DESADV (dodacie listy) alebo INVOIC (faktúry). Ďalšie správy zavádza až s odstupom.

V e-commerce však trend zavádzania EDI pokračuje aj napriek miernej stagnácii trhu v tomto roku. Aj preto je stále vhodná doba na to, aby e-shopy zaviedli ďalšie EDI správy, ako jenapríklad INVRPT.

Inšpirovať sa dá aj u gigantov, ako je Amazon, ktorý využíva nielen na mieru postavené B2B aplikácie, ale popri tom komunikuje s dodávateľmi pomocou EDI. Ak totiž dodávatelia už EDI používajú na výmenu iných správ, posielanie reportov cez EDI je pre nich jednoduchšie než prepájanie informačného systému s ďalšími externými aplikáciami.

Chcete tiež využívať výhody tejto EDI správy? Ozvite sa nám a preberiemes vami vhodnú implementáciu INVRPT pre vaše potreby.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.