DESADV (Avízo o odoslaní tovaru)

Despatch Advice

Správa špecifikuje podrobnosti o dodávanom tovare podľa podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a dodávateľom. Správa by mala byť vždy zasielaná pred fyzickou dodávkou tovaru, aby umožnila príjemcovi získať presné informácie o dodávanom tovare (jeho množstve, spôsobe balenia a pod.) a tým mu umožnila včasnú prípravu na fyzické prevzatie tovaru. Obdoba dodacieho listu.

Správu je možné doplniť o paletové SSCC kódy a umožniť tak odberateľovi (príjemcovi tovaru) niekoľkonásobne zrýchliť príjem tovaru.

Aké ďalšie výhody má správa DESADV pre odberateľa

  • Informácie o maržiach a exspiráciách tovaru môžu pomôcť pri evidencii informácií nutných na vysledovateľnosť tovaru v distribučnom reťazci.
  • Dá sa lepšie kontrolovať dodávateľská kázeň (napr. dopredu schvaľovať, či môže byť prijaté väčšie množstvo, než bolo objednané).
  • Môže prispieť k plynulejšiemu zásobovaniu pomocou včasného zaistenia substitútov, i keď s ohľadom na krátky predstih pred samotným závozom len v obmedzenej miere.

Zároveň sa do správy DESADV dajú implementovať aj informácie o cenách tovaru. Týmto má odberateľ informácie o predajnej cene skôr, než príde faktúra a môže riešiť prípadný rozdiel oproti objednávke.

Súvisiace produkty:

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.