Čo je EDI?

EDI – teda elektronická výmena dát (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderný spôsob komunikácie medzi obchodnými partnermi, pri ktorej dochádza k výmene obchodných, logistických a iných dokumentov (napr. objednávok, dodacích listov, faktúr atď..) elektronicky v štruktúrovaných formátoch.

Žiadne PDF odoslané e-mailom. Tieto formáty sú informačné podnikové systémy (ERP) schopné načítať automaticky bez nutnosti ručného prepisovania. Výmena týchto správ prebieha obvykle cez zabezpečené komunikačné kanály s vysokou mierou spätnej väzby.

Na čo je to dobré?

EDI je dostupná, rýchla a jednoduchá výmena elektronických dokladov.
Jednoducho všetko prepojíte s podnikovým systémom: bez manuálneho prepisovania dokladov a bez chýb.
Archivujte doklady alebo si dajte prednostne prefinancovať faktúry.

Ako to celé funguje?

EDI sme zaviedli v množstve malých i veľkých firiem

Aká je podstata a princíp EDI?

Použime praktický príklad využitia EDI: objednávka vytvorená v informačnom systéme odberateľa sa automaticky prenesie až do informačného systému dodávateľa.

Príklad s objednávkou presne vystihuje hlavnú myšlienku EDI. Objednávateľ vo svojom informačnom systéme vytvoril objednávku. Doklad existuje v elektronickej podobe. Prečo neumožniť dodávateľovi prácu priamo s týmto elektronickým dokladom? Ak objednávku zo svojho systému vytlačíte, odošlete v obálke, odfaxujete alebo v čitateľnej podobe pošlete e-mailom, nemá druhá strana inú možnosť, než ju do svojho systému opäť ručne prepísať. V prípade odovzdania elektronického dokladu je však možné príjem objednávky automatizovať.

Elektronická výmena dokladov je nielen rýchlejšia, ale tiež oveľa lacnejšia

Cieľom EDI je teda postupne nahradiť papierové dokumenty elektronickými, znížiť tak náklady spojené s ich výmenou a súčasne zvýšiť efektivitu a kvalitu vykonávaných procesov. EDI doklady majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty „papierové“. Pomocou EDI môžu byť prepojené rôzne informačné systémy mimo aj vnútri spoločnosti.

Spoločná reč EDI

Pre EDI komunikáciu bolo do dnešnej doby definovaných množstvo národných a odborových štandardov, ako je ODETTE v automobilovom priemysle alebo SWIFT v bankovníctve. Tieto štandardy sú však navzájom nekompatibilné a z tohto dôvodu vznikol jediný medzinárodný štandard pre elektronický prenos dát – UN/EDIFACT.

Bezpečnosť dát

Otázky zabezpečenia dát prenášaných cestou EDI sú riešené jednak softvérovo priamo v systémoch EDI, jednak použitím kryptografických metód (šifrovanie, kľúče, digitálny podpis) pre komunikáciu medzi jednotlivými systémami a v neposlednom rade implementáciou digitálneho podpisu a šifrovania priamo do správ vo formáte EDIFACT.

Viac informácií nájdete na informačnom portáli EDIZone venovanom elektronickej komunikácii: www.edizone.cz.

Uvažujete o EDI riešení pre vašu firmu?

Naše riešenie na elektronickú výmenu dát využíva viac než 2500 spoločností.
Každý mesiac prenesieme viac než 4 milióny elektronických dokladov.
Aktuálne máme vyriešené prepojenie s viac než 250 informačnými systémami používanými v Česku a na Slovensku.