Metódy riadenia toku materiálu a zásob (FIFO, LIFO a FEFO)

Metóda FIFO

FIFO je skratkou anglických slov First In First Out a označuje stratégiu, pri ktorej sa tovar vyskladňuje vždy od toho najstaršieho (= najskôr naskladneného). Túto metódu často využívajú sklady s čerstvými potravinami alebo iným rýchlo sa kaziacim tovarom, pretože potrebujú zásoby neustále obmieňať a zbavovať sa tých najstarších.

Metóda LIFO

LIFO je skratkou anglických slov Last In First Out a presným opakom FIFO – pri tejto stratégii sa najskôr vyskladňuje najnovší tovar (= ten, ktorý bol naskladnený ako posledný). Táto stratégia je vhodná najmä pre rozmerný a ťažký tovar alebo sypký materiál. Ak máte na sklade napríklad palivové drevo, bolo by neefektívne pri každom vyskladňovaní brať najstaršie drevo zospodu a celý blok potom znovu skladať.

Pri metóde LIFO však najstarší materiál starne, je preto vhodné sklad prispôsobiť tak, aby ste aspoň raz za čas staršie zásoby využili.

Metóda FEFO

FEFO je skratkou anglických slov First Expired First Out a označuje stratégiu, pri ktorej sa tovar vyskladňuje podľa dátumu jeho exspirácie. Skladník vždy berie taký tovar, ktorý je najbližšie k exspirácii, bez ohľadu na dátum naskladnenia alebo skladovú pozíciu. Metóda FEFO je vhodná najmä v potravinárskych alebo farmaceutických skladoch, kde by ignorovanie exspiračných lehôt viedlo k veľkým ekonomickým stratám.


Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.