EDI ako bezpečné prostredie na prenos veľkého množstva dokladov

EDI
8.12.2022

EDI komunikácia predstavuje výmenu dokladov v štruktúrovanej elektronickej forme. V praxi ju najčastejšie využívajú odberatelia v podobe e-shopov alebo retailových reťazcov, ktorí si so svojimi dodávateľmi vymieňajú objednávky, dodacie listy alebo faktúry bez nutnosti tlače papiera. Nasadenie štandardizovanej elektronickej výmeny sa oplatí predovšetkým spoločnostiam spracovávajúcim veľkémnožstvá dokladov, jej benefity sa však maximalizujú s pribúdajúcim množstvom firiem, ktoré sa do EDI komunikácie zapoja.

O nasadení EDI komunikácie môžu v zásade uvažovať všetky firmy, ktoré vnímajú, že proces spracovania dokladov u nich má rezervy, napríklad z hľadiska chybovosti, pomalosti a nepružnosti či nadmiery „manuálnej“ práce s dokladmi. Celý tento proces je vďaka EDI možné spresniť, zrýchliť a sprehľadniť. V dnešnej dobe kybernetických hrozieb je významnou devízou aj skutočnosť, že EDI predstavuje bezpečné prostredie na prenos citlivých dát obchodného charakteru.

Previazané obchodné a logistické procesy

„EDI komunikácia je výhodná všade tam, kde existuje pravidelný obchodný vzťah a s ním súvisiaca výmena dokladov medzi odberateľmi a ich dodávateľmi. Úmyselne uvádzam množné číslo, pretože čím je v danom prostredí podobných odberateľovviac a čím viac majú dodávateľov, tým je EDI komunikácia zmysluplnejšia,“ vysvetľuje David Reichel, solution architect GRiTu. Z hľadiska procesov idú spolu ruka v ruke obchod (nákup, predaj, fakturácia) a logistika (avizovanie dodávok, rýchlejší a presnejší príjem tovaru).

EDI je vhodné predovšetkým pre firmy, ktoré majú veľa dokladov aštandardizované výrobky či tovar. Firma, ktorá vystavuje doklady vždy za rôzneslužby (plnenie je vždy unikátne), EDI nevyužije. Podobne EDI nedocenia ani firmy,ktoré mesačne spracujú jednotky či desiatky dokladov. Keď však ide mesačnýpočet spracovaných dokladov do stoviek, sú úvahy o EDI namieste.

Správny formát, prenos a správa vrátanearchivácie

Každé EDI riešenie by malo zaisťovať tri hlavné oblasti. Prvou znich je preklad zasielaných správ do formátu, ktorý dokáže podnikový systémspracovať. Ďalej je to samotný prenos EDI správ a konečne s tým súvisiacaspráva a archivácia transakcií, dokladov a udalostí.

Čo je potrebné pri implementácii EDI?

Pokračovanie článku nájdete tu.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.