Čo je to EDIWheel a prečo ho používajú popredné firmy v pneumatikárskom priemysle

EDI
29.5.2023

EDIWheel je komunikačný štandard, ktorý využívajú výrobcovia pneumatík na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Automotive firmy po celom svete si vďaka nemu vymieňajú dáta (najmä obchodné informácie a doklady) rýchlo, efektívne a spoľahlivo už vyše 20 rokov. Ako presne EDIWheel funguje a ako ho začať používať, opisujeme v článku.

Ako a prečo EDIWheel vznikol

Organizáciu EDIWheel založili na konci 90. rokov zástupcovia najväčších svetových výrobcov pneumatík (Bridgestone, Continental, Michelin a ďalší). Chceli vyvinúť priemyslový štandard, ktorý podporí B2B pneumatikársky priemysel tým, že zavedie jednoduchú a presnú výmenu dát. Vďaka EDIWheel sa totiž pneumatikárske firmy zbavujú ručného prepisovania (a s ním spojených chýb) a rýchlejšie si vymieňajú informácie. V dôsledku toho znižujú prevádzkové náklady, skvalitňujú služby a skracujú odberateľsko-dodávateľské procesy.

Dnes používajú EDIWheel firmy z pneumatikárskeho priemyslu po celom svete. Okrem samotných výrobcov pneumatík ho využívajú aj ich zákazníci z radov výrobcov áut a predajcov pneumatík. Zároveň s EDIWheel pracujú softvérové firmy, ktoré sú v roli sprostredkovateľa riešenia.

Hlavnými výhodami spoločného štandardu EDIWheel je, že:

 • ide o riešenie, ktoré je kompatibilné pre pneumatikárov z celého sveta,
 • riešenie je postavené na mieru potrebám pneumatikárskeho trhu,
 • technológia je škálovateľná a neustále sa vyvíja podľa požiadaviek zákazníkov, priemyslu a úradov,
 • je možné ho do firmy integrovať postupne.

Ako EDIWheel funguje

Prepojenie cez EDIWheel je možné medzi dodávateľom a zákazníkom nastaviť dvoma spôsobmi:

 • priamo medzi oboma protistranami
 • alebo cez prostredníka v podobe poskytovateľa softvéru, ktorý integráciu koordinuje a ručí za jej chod.

V EDIWheel sa dajú vymieňať dáta dvomi komunikačnými kanálmi:

 1. cez API (aplikačné programové rozhranie),
 2. cez tradičné EDI (štandardizovaný formát na výmenu dát používaný naprieč segmentmi),
 3. prípadne kombináciou oboch.

1. Ako prebieha komunikácia cez API

Prostredníctvom API je zákazník napojený na dodávateľov ERP systém a odosiela doň otázky alebo požiadavky, na ktoré dostáva okamžité odpovede. V praxi to funguje tak, že dodávateľ poskytne odberateľovi URL adresu (API kľúč) a prihlasovacie údaje, čím odberateľ nadviaže komunikačný kanál s ERP dodávateľa (cez prehliadač alebo aj na priamo mimo prehliadač). Odosielané požiadavky majú najčastejšie formu XML správ, ktoré si ERP systém otvorí a spracuje.

Cez API je možné riešiť:

 • zasielanie katalógov,
 • otázky na dostupnosť tovaru,
 • odosielanie objednávok a ich potvrdenie,
 • zisťovanie stavu objednávky a informácií o doručení.

API používajú odberatelia obvykle na nákupy v malom množstve a pri sezónnych objednávkach (aj bez nutnosti kontroly dostupnosti tovaru).

Nevýhodou API je, že je závislé na kvalitnom internetovom pripojení na oboch stranách a pri odosielaní správ s väčším množstvom dát môže reakcia trvať dlhšie (napr. pri veľkých objednávkach s množstvom položiek). Cez API nie je možné odosielať ani faktúry – na tie je nutné EDI.

2. Ako prebieha komunikácia cez EDI

Rovnako ako pri API dochádza k výmene dátových správ medzi dodávateľom a odberateľom, ale správy sa odosielajú prostredníctvom EDI. Doručená správa sa automaticky prepíše do ERP systému, takže doklady nikto nemusí prepisovať.

EDI je preferované riešenie na výmenu veľkého množstva dát, pri ktorom nie je potrebná okamžitá odozva. Komunikácia cez EDI je tiež spoľahlivejšia, pretože nehrozia zmienené problémy spojené s kvalitou pripojenia alebo veľkosťou dátového súboru.

Cez EDI je možné odosielať nasledujúce typy správ:

 • PRICAT (katalógy tovaru a cien),
 • ORDRSP (potvrdena objednávky),
 • DESADV (avíza o odoslaní tovaru),
 • INVOIC (faktúry),
 • REMADV (avíza o úhrade platby).

Dodávateľ si so zákazníkom dopredu určí, ktoré typy správ si budú vymieňať, a podľa toho si nastavia procesy.

3. Najefektívnejšia voľba pre EDIWheel: kombinácia API a EDI

Kombinácia oboch metód je pre firmy na pneumatikárskom trhu najvýhodnejšia, pretože vďaka nej vyťažia oba spôsoby komunikácie na maximum a pokryjú celý svoj obchodný proces.

 • Cez API dostane odberateľ okamžitú odozvu na dostupnosť tovaru, stav doručenia, prípadne rýchlo odošle objednávky.
 • EDI je zase spoľahlivejším spôsobom na výmenu obsiahlejších správ a dokladov, ako sú objednávky, dodacie listy alebo faktúry.

Dohromady oba spôsoby komunikácie ušetria firmám viac času a nákladov, zlepšia produktivitu práce a dostupnosť aktuálnych informácií od viacerých obchodných partnerov.

Firmy, ktoré chcú EDIWheel implementovať, by preto mali hľadať dodávateľov softvéru, ktorý ponúkne API i EDI riešenie ako balíček. Ozvite sa najprv nám, v GRiTe s vami EDIWheel prekonzultujeme a pomôžeme vám nájsť vhodné riešenie.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.