Krížová distribúcia v sklade: aké má výhody a nevýhody?

Riadenie skladu
21.3.2022

Pri tejto zaskladňovacej stratégii nemá každý typ tovaru svoju jednu pevne danú pozíciu. Krížovou distribúciou v sklade vznikajú „ostrovčeky“ (alebo tiež „hniezda“) niekoľkých kusov rovnakého tovaru na rôznych miestach. Skladníci tak pri výdaji neberú do úvahy dátum príjmu alebo exspirácie. Prednosť totiž dostane tovar na aktuálne výhodnejšej pozícii.

Čo je krížová distribúcia

Stratégia krížovej distribúcie spočíva v cielenom umiestňovaní niekoľkých kusov rovnakého tovaru na viacero rôznych miest v sklade. Pri výdaji sa tovar neodoberá podľa dátumu príjmu alebo exspirácie, ale podľa aktuálne najvýhodnejšej pozície. 

Táto stratégia je vhodná najmä pre firmy:

  • skôr s vyšším počtom položiek tovaru,
  • kde je tovar rýchloobrátkový,
  • ktoré tovar vyskladňujú najčastejšie ručne (ale môže byť aj manipulačnou technikou),
  • ktoré očakávajú zvýšenú frekvenciu objednávok naviazaných na jednorazové akcie alebo výhodné ponuky.

Naopak, nie je vhodná pre firmy:

  • predávajúce tovar, ktorý má obmedzenú trvanlivosť (potraviny, potravinové doplnky) – výnimku tvoria, ak je tento tovar zaradený do riadených promočných akcií,
  • skladujúce položky, ktoré vyžadujú špeciálny režim – napr. riadenú teplotu, kompletovanie, transformáciu (horľaviny, výbušniny, chemikálie…).

Výhody stratégie krížovej distribúcie

Najväčšia výhoda krížovej distribúcie spočíva v zrýchlení pickovania a vôbec celého procesu spracovania objednávky od príjmu zákazníka až po expedíciu zo skladu. Pokiaľ napríklad v nadväznosti na marketing očakávate zvýšený dopyt po tovare z aktuálneho akčného letáku alebo promočnej akcie, môžete si vopred vytvoriť hniezdo rovnakého tovaru blízko expedície.

V praxi to obvykle znamená, že sklad musí byť v neustálom kontakte s marketingovým oddelením, aby mal dostatok času na prípravu potrebných hniezd.

Ďalšia výhoda spočíva v ľahkej paralelnej práci viacerých skladníkov. Určitý typ tovaru nie je fixovaný na jednej pozícii, takže ak napríklad nie je pri vychystávaní tovaru aktuálne dostupná jedna ulička, skladník odoberie tovar z inej uličky, kam má pohodlný prístup.

Pri použití skladovacieho systému sa jednoducho vytvorí efektívna pickovacia trasa pre viac skladníkov tak, aby si neprekážali. Uľahčuje sa manipulácia a šetrí sa čas.

Nevýhody stratégie krížovej distribúcie

Úskalie tejto stratégie spočíva v plánovaní optimálneho počtu, umiestnenia a veľkosti jednotlivých ostrovčekov pre tovar. Na vedúceho skladu to kladie vysoké nároky aj preto, že optimálny počet sa môže v čase meniť a potom je nutné reorganizovať sklad.

Krížová distribúcia takisto vyžaduje zavedenie skladového systému WMS, v ktorom sú zaznamenané pozície tovaru, pretože pri ručnom zaskladňovaní si nemožno všetko pamätať.

Stratégie je vhodné kombinovať

Krížová distribúcia je vhodná pre najpredávanejší tovar, ktorý potrebujete mať vždy blízko. Na menej predávané položky môžete kľudne uplatniť inú, dlhodobo udržateľnejšiu stratégiu – napríklad pevné pozície.

Zaujímajú vás i ďalšie zaskladňovacie stratégie? Stiahnite si whitepaper, v ktorom ich všetky opisujeme a rozoberáme.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.