Stratégia zónovania: aké má výhody a nevýhody?

Riadenie skladu
28.2.2022

Zaskladňovacia stratégia zónovania rozdeľuje sklad do niekoľkých zón, do ktorých odporúča ukladať tovar na základe jeho obrátkovosti. V praxi skladníci položky s najvyššou obrátkovosťou ukladajú do skladovej zóny čo najbližšie k výdaju, a naopak, tovar s najnižšou obrátkovosťou do najvzdialenejšej zóny od výdaja. Cieľom tejto stratégie je predovšetkým skrátenie trás skladníkov pri vychystávaní objednávok, prípadne kompletovanie objednávok podľa predpisov a ďalšie.

Stratégia je veľmi podobná stratégii ABC, keď sa tovar do regálov ukladá podľa obrátkovosti a zároveň na základe Paretovho pravidla. Tovar A – približne 20 % sortimentu, ktorý robí 80 % obratu – sa uloží na pozície najbližšie k výdaju. Tovar B (30 % sortimentu a 15 % obratu) skladníci uložia ďalej od výdaja. Tovar C (50 % sortimentu a 5 % obratu) umiestnia najďalej od výdaja.

Na zónovanie existujú aj ďalšie pohľady: sklad môže byť rozdelený na zóny podľa svojej fyzickej štruktúry (haly, regály, uličky), kde v každej zóne je uložený špecifický typ tovaru. Veľmi užitočné je zónovanie napríklad pro potravinárov, ktorí musia spĺňať požiadavky HACCP a ďalších predpisov. V takých skladoch bývajú zóny rozdelené podľa teploty vzduchu, keď v jednej zóne je mrazený tovar, v ďalšej chladený tovar a tak ďalej. Skladový systém skladníkov navádza tak, aby čo najrýchlejšie uložili prijatý tovar do správnej zóny a nemohlo dôjsť k tomu, že sa mäso počas presunu pokazí, pretože príliš dlho čaká na odbavenie pri izbovej teplote.

Podobne je zónovanie vhodné pre firmy skladujúce nebezpečný tovar, ako sú výbušniny, lepidlá alebo horľaviny a vzťahuje sa na ne európska dohoda ADR. V skladovom systéme WMS si vymedzíte zóny pre každý typ nebezpečného tovaru a systém potom pri zaskladňovaní tovaru navádza skladníkov do správnych zón, aby nemohlo dôjsť k potenciálne fatálnej chybe.

Pôvodná myšlienka stratégie je však spätá s obrátkovosťou tovaru.

Výhody stratégie zónovania

Najväčšou výhodou zónovania je skrátenie času vyskladňovania väčšiny položiek. Keďže najviac obrátkový tovar je umiestnený najbližšie k výdaju, urazia skladníci pri vybavovaní väčšiny požiadaviek najkratšiu možnú cestu. Vďaka tomu vyskladňujú tovar rýchlejšie a dokážu za rovnaký čas vybaviť viac objednávok. Tovar z objednávky navyše môžete rozdeliť podľa zón a efektívne vyskladňovať viac položiek naraz.

Ak si sklad rozdelíte na zóny, vytvoríte viac menších skladov a všetky výhody s tým spojené. Každý skladník potom môže mať na starosti iba jednu zónu, v ktorej sa skvele vyzná a pracuje v nej efektívnejšie. Zónovanie je užitočné napríklad v automatizovaných skladoch, kde robot alebo vozík jazdí iba vo svojej zóne (napríklad vo svojej uličke) a vychystáva tovar na dopravníkový pás uprostred skladu. Podobne zónovanie umožňuje aj multipicking, keď skladník v jednej zóne pozbiera tovar pre niekoľko objednávok súčasne a potom pokračuje do ďalšej zóny.

Jednotlivým zónam v sklade navyše môžete priradiť vlastnú zaskladňovaciu i vyskladňovaciu stratégiu. Ak teda predávate viac typov tovaru s rôznymi požiadavkami na skladovanie, môžete v jednej zóne vyskladňovať metódou FIFO, zatiaľ čo v inej podľa dátumu exspirácie.

Nevýhody stratégie zónovania

Stratégia zónovania býva veľmi dynamická a usporiadanie skladu sa musí často meniť v závislosti od sezóny alebo aktuálnych trendov. Hromadné presuny tovaru z jednej zóny do druhej sú pritom logisticky náročné a treba kvôli nim reorganizovať celý sklad, často vrátane prestavby regálov a políc.

Ďalšou nevýhodou je nerovnomerné zaťaženie skladu. Najfrekventovanejšia zóna môže byť preťažená, vznikajú v nej fronty alebo kolízie, kým uličky vo zvyšku skladu sú prázdne. Logistický manažér tak najmä v špičke musí priorizovať jednotlivé požiadavky a určovať, ktoré objednávky sa vybavia prednostne. Môže tak dochádzať k zbytočným prestojom.

Vzhľadom na častú reorganizáciu skladu je vhodné zaviesť počítačový systém na riadenie skladov, napríklad WMS (warehouse management system). Do tohto systému sa evidujú skladové pohyby a systém informuje skladníkov o pozíciách tovaru.


Zaujímajú vás i ďalšie zaskladňovacie stratégie? Stiahnite si whitepaper, v ktorom ich všetky opisujeme a rozoberáme.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.