Koniec ručného prepisovania a zmätených skladníkov: spoznajte základné skladové procesy v riadenom sklade

Riadenie skladu
24.9.2020

Vo chvíli, keď vám na sklade ležia stovky položiek, už si nemôžete všetko pamätať alebo písať do Excelu. V takejto chvíli potrebujete riadený sklad. Aby ste vedeli, čo vás čaká, spísali sme pre vás, ako základné skladové procesy fungujú v typickom e-shope napojenom na systém riadeného skladu (WMS) krok za krokom.

Príjem a naskladnenie tovaru

1. Najprv klasicky objednáte tovar od dodávateľa. Hotovú objednávku zanesiete do informačného systému, odkiaľ si ju prevezme WMS. Ten objednávku spracuje a prichystá sklad na jej príjem. Napríklad zmení stav tovaru v e-shope na „objednané od dodávateľa”, zmení teoretický stav zásob alebo dopredu zablokuje pozície v regáloch.

2. Hneď ako dodávateľ tovar privezie, skladník skontroluje dodací list a vykoná fyzickú kontrolu, či nie je tovar poškodený a či zodpovedá jeho množstvo. Pokiaľ na poškodený či chybný kus narazí, tovar ihneď vráti a túto informáciu zanesie do WMS.  

3. Keď je tovar vyložený, skladník použije čítačku čiarových kódov a všetky balíky postupne načíta. Pokiaľ tovar čiarovými kódmi označený nie je, skladník si z objednávky vo WMS etikety vytlačí a tovar označí. Skladník môže prijať aj tovar bez čiarových kódov – ak ide napríklad o skrutky alebo iné drobné súčiastky. V takomto prípade príjem tovaru ručne potvrdí vo WMS.

4. Načítaním čiarových kódov sa tovar automaticky zanesie do skladu, do informačného systému aj do e-shopu – pokiaľ má firma systémy prepojené. Tým sa zamestnanci skladu vyhnú ručnému prepisovaniu a stav tovaru v e-shope vždy odráža reálny stav v sklade a naopak.  

5. Po načítaní všetkých kusov systém porovná prijatý tovar s objednávkou, takže skladník ihneď vie, či objednávka dorazila kompletná.  

6. Po dokončení príjmu pokračuje skladník tým, že tovar naskladní na miesto určenia. Niektoré firmy využívajú funkciu WMS, ktorá im skladovú pozíciu odporučí. Systém prideľuje skladové pozície na základe vopred určenej metódy, napríklad s ohľadom na hmotnosť tovaru, obrátkovosť alebo kapacitu voľných miest. V tomto prípade čítačka skladníka sama navedie najkratšou možnou cestou k pridelenej skladovej pozícii. Hneď ako je všetok tovar z objednávky uskladnený, príjem tovaru je vybavený.

Výdaj tovaru

1. Keď si zákazník objedná tovar v e-shope, jeho objednávka sa automaticky prepíše do informačného systému a do WMS, kde sa znížia zásoby. Objednaný kus sa v e-shope tiež zablokuje, takže sa nestane, že si napríklad poslednú chladničku objedná viacero zákazníkov naraz.  

2. Systém vyberie konkrétny kus objednaného tovaru podľa vopred určenej vyskladňovacej stratégie – napríklad FIFO (uprednostňuje najstaršie naskladnené kusy), LIFO (uprednostňuje najnovšie naskladnené kusy), podľa dátumu spotreby alebo podľa najbližšie umiestených kusov.

3. Riadený sklad vytvára rad úloh, ktoré radí podľa priorít. Skladník si vyberie úlohu z radu na svojom PDA a zobrazia sa mu pokyny.

4. Skladník na displeji uvidí, ktorý tovar má vyskladniť a najrýchlejšiu trasu k nemu. WMS skladníka navedie podľa zrozumiteľného adresného systému, takže sa k tovaru rýchlo dostane aj nováčik, ktorý nemá rozmiestenie zažité. Skladník sa tiež dozvie počet kusov a veľkosť tovaru, aby vedel, či si naň má vziať košík, alebo rovno vozík. Systém môže skladníkovi prideliť viacero objednávok, aby ich pozbieral naraz a nemusel sa vracať tam a späť.

5. Hneď ako skladník tovar vychystá, pustí sa do balenia alebo ho odovzdá baličom. Tí umiestia tovar do škatule alebo iného kontajneru, doplnia ochrannú výplň a pomocou čítačky vytlačia z WMS dopravný štítok, dodací list alebo faktúru (ak ju firma neposiela elektronicky). Nakoniec pripravia zásielku na expedičnú plochu, kde si ju vyzdvihne dopravca.

Ďalšie skladové procesy

Inventarizácia prebieha v riadenom sklade tak, že skladníci čítačkou postupne načítajú všetok tovar a potom systém automaticky zistí rozdiely stavu v sklade zadanom a sklade očakávanom. Riadený sklad inventúru výrazne urýchli a zamestnanci ju zvládnu pokojne za bežného chodu – sklad tak nemusíte na niekoľko dní pozastavovať.

Ak máte viacero skladov a presúvate medzi nimi tovar (takzvaný cross-docking), systém tovar vyskladní, aby sa v e-shope zablokoval, a po preskladnení ho znovu aktivuje. To využívajú napríklad firmy, ktoré prijímajú tovar na centrálnom sklade a potom ho odosielajú na výdajné sklady.

WMS uľahčuje aj dopĺňanie tovaru. Systém pre časť tovaru odporučí dopĺňanie do spodnej časti skladu, kam skladníci dočiahnu aj bez vysokozdvižného vozíka. Napríklad tovar, ktorý ide na odbyt, alebo malý tovar. Pre tovar v spodnej časti regálu si nastavíte minimálne množstvo a systém včas upozorní skladníka s vysokozdvižným vozíkom, že ho treba doplniť.

WMS počíta tiež s reklamáciami alebo neprevzatými zásielkami. Ak zákazník vráti tovar kvôli poruche, WMS mu pridelí zvláštnu skladovú pozíciu a určí, že daný kus sa nedá predať. Potom nasleduje reklamačný proces, po ktorého skončení pridelí WMS skladníkovi pokyn, aby vydal náhradný tovar. Pri neprevzatých zásielkach alebo vratkách pomôže WMS tým, že skladník nemusí pípať každú položku v balení, ale len načíta kód na zásielke a tým naskladní všetok tovar vnútri.

Niektoré firmy riešia v sklade takzvané hodnototvorné procesy. Napríklad tovar mixujú do darčekových košov, prikladajú k nemu slovenské návody, alebo ho rozdeľujú na menšie kusy. WMS v tomto prípade napovie, že treba tento typ tovaru pripraviť, a uvedie, koľko kusov ktorého materiálu na to skladník potrebuje. Hneď ako je tovar pripravený, WMS pošle informáciu do účtovného systému, ktorý spočíta náklady. Na záver skladový systém hotový produkt naskladní.

WMS ušetrí v skladových procesoch hodiny času, ktoré by zamestnanci strávili ručným prepisovaním, hľadaním správneho tovaru či naskladňovaním. Ak máte o riadený sklad záujem aj vy, prezrite si naše riešenie LOKiA WMS. Radi pre vás pripravíme jeho ukážku zadarmo.

Mohlo by vás zaujímať:

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.