Digitalizácia: zamerajte sa na ciele a neopomínajte ľudský faktor

Riadenie skladu
17.6.2024

Digitalizácia je dnes nevyhnutnou súčasťou efektívneho a flexibilného riadenia logistických tokov, a to jednak na úrovni jednotlivých firiem, jednak v celom dodávateľskom reťazci. Okrem výberu správnych technológií a procesov je dôležité stanoviť ciele digitalizácie vo firme. Zároveň je však nutné nezabúdať na dôležitosť ľudského faktora.

Efektívnu digitalizáciu logistického toku je možné chápať ako odovzdávanie správnych informácií medzi jednotlivými článkami reťazca. „Hlavné zásady spočívajú v správnom nastavení komunikácie medzi jednotlivými partnermi a správnom prepojení medzi ERP systémami tak, aby objednávky a dokumenty mohli byť automaticky prenášané medzi firmami. Tým sa zvyšuje rýchlosť a presnosť procesov,“ vysvetľuje Miroslav Králík, delivery manager Lokia WMS v spoločnosti Grit. Efektívna digitalizácia by mala zahŕňať aj informácie o sortimente, ako je veľkosť a hmotnosť výrobkov, ktoré sa jednoducho použijú na skladovanie a distribúciu. Pred nasadením do ostrej prevádzky je podľa Miroslava Králíka dôležité overiť správnosť nastavenia komunikácie medzi partnermi. Takto digitalizované firmy môžu v logistickom reťazci lepšie komunikovať a efektívnejšie spolupracovať.

Stanovte konkrétne a merateľné ciele

Okrem technologických aspektov je kľúčovým predpokladom stanovenie konkrétneho a merateľného cieľa digitalizácie. „Cieľom nie je digitalizácia samotná, ani ním nie sú heslá typu ‚staneme sa modernejšími‘. Cieľmi sú zisk, produktivita, uvoľnenie cashflow, možnosť ponúknuť nové služby,“ vymenováva Petr Jahoda, konateľ spoločnosti Resultful. Pri digitalizácii naprieč dodávateľským reťazcom je podľa neho najpodstatnejšie, aby na digitalizáciu boli skutočne pripravené aj ďalšie organizácie v reťazci – technologicky, organizačne a hlavne „mindsetom“. A aby boli všetky články motivované spoločným úspechom.

Naopak, nevydarená digitalizácia sa dá spoznať ľahko – firma nedosahuje merateľné finančné alebo prevádzkové ciele, ktoré si na začiatku dala. „A ak ste si takýto cieľ digitalizácie na začiatku ani nestanovili, tak je takmer isté, že digitalizačná aktivita nebude úspešná a pravdepodobne pôjde o vyhodené peniaze,“ dopĺňa Petr Jahoda.

Pokračovanie článku nájdete v poslednom vydaní časopisu Systémy logistiky na strane 64.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.