ISDOC

ISDOC je formát používaný niektorými českými informačnými systémami na štruktúrovanú výmenu dát v prípade elektronickej fakturácie. Technicky ide o formát XML podpísaný elektronickým podpisom s pevne definovanou štruktúrou dát. Typicky má príponu „.isdoc“ alebo „.isdocx“ s prílohami. Nevýhodou je, že neumožňuje automatizovaný import do ekonomických systémov. Výhodou ISDOC je zobrazenie faktúry s pomocou ISDOC Reader, ktorý je voľne stiahnuteľný.

Je teda jedným z  formátov využiteľných na elektronickú výmenu štruktúrovaných dát (EDI), má však svoje obmedzenia. Dá sa využiť len na proces elektronickej fakturácie (prijatú i vydanú faktúru). Nejde teda o plnohodnotné procesné EDI, ktoré pokrýva celý obchodný a logistický proces (okrem faktúry sú to najmä objednávky, dodacie listy, príjemky a pod.). Z tohto dôvodu má len obmedzené využitie v odvetviach, kde je plnenie na faktúrach o dodávke tovaru. Naopak odporúčaný je najmä pre segment služieb, kde sa napríklad fakturuje na základe rámcových zmlúv a netreba väzby na iné doklady.

Formát ISDOC (Information System Document) vznikol v roku 2008 ako aktivita ICT Unie, ktorá je profesijným združením českých dodávateľov ICT. V roku 2014 bola vytvorená verzia 6.0, ktorá umožňuje využitie v prípade e-fakturácie na orgány štátnej správy pri verejných zákazkách vďaka rozšíreniu o špecifické položky používané vo verejnom sektore.

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.