Najviac e-shopov trápia zámeny tovaru pri vyskladnení

Riadenie skladu
25.7.2019

Česká republika hlási viac než 43 000 registrovaných e-shopov. To už je množstvo na silné konkurenčné prostredie. Prieskum spoločnosti GRiT mal za cieľ analyzovať skladové priority v e-commerce a zmapovať problémy a technologickú pripravenosť v tejto oblasti. Z výsledkov vyplýva, že z oblastí, na ktoré by sa mali e-shopy procesne najviac zamerať, je zamedzenie zámenám tovaru (55 %).

Nikdy predtým nemal zákazník také možnosti pri výbere tovaru ako dnes. A ako rastie počet registrovaných e-shopov, rastie aj šírka ich ponuky tak, aby mohli uspokojiť práve čo najväčší segment zákazníkov. Avšak široká ponuka tovaru vo väčšine prípadov znamená tiež veľké skladové priestory..

Veľké skladové priestory znamenajú viac skladových procesov, ktoré treba optimalizovať. A keďže je dávno preč doba nakupovania, keď sa zákazník rozhodoval len na základe ceny a oveľa viac hrá dôležitú úlohu tzv. pridaná hodnota, ktorú je obchodník schopný k tovaru pridať, je nutné tieto skladové procesy mať riešené čo najefektívnejšie. Takouto pridanou hodnotou je napr. rýchlosť vychystania objednaného tovaru zo skladu a jeho včasné doručenie spotrebiteľovi. Čo na papieri znie jednoduchšie, než to v skutočnosti je. Takmer každá spoločnosť bojuje s problémami a „bolesťami“ vo svojich skladoch, ktoré túto konkurenčnú výhodu v podobe rýchleho vyskladnenia komplikujú.

Aké sú rezervy pri skladovaní v e-commerce

Respondenti mali možnosť uviesť, čo je pre nich najpálčivejšie v oblasti skladovania. Za najväčší problém označili problémy so zámenami tovaru pri vyskladňovaní (55 %). Dochádza k nim najčastejšie pri tovare rovnakého druhu, ale iných kategórií, napr. pri vyskladnení oblečenia rovnakej farby, ale iných veľkostí alebo pri vyskladnení kníh, ktoré sa líšia číslom vydania.

Mať prehľad o stave zásob na sklade v reálnom čase je pre e-shopy dôležité jednak z hľadiska plánovania nového objednania zásob, jednak z hľadiska udržania aktuálnej ponuky tovaru v e-shope. 42 % opýtaných vníma túto oblasť ako problematickú. Respondenti potvrdili skúsenosť s nesúladom ponúkaného tovaru v e-shope a skutočným stavom v sklade.

Problémy s odoslaním tovaru a jeho doručením na miesto určenia v dohodnutom čase pociťuje 39 % opýtaných. Rýchlosť expedície je jedným z kľúčových prvkov, ktoré dávajú e-shopom náskok pred konkurenciou a z pohľadu spotrebiteľov je to často rozhodujúci aspekt.

Rezervácia tovaru v sklade, tzv. košíková blokácia, je proces, keď je tovar rezervovaný pre zákazníka, ktorý ho v e-shope vložil „do košíka“, ale ešte napr. nezaplatil. Tento tovar by mal byť blokovaný aj v sklade, kým ho zákazník nezaplatí, aby mu následne mohol byť odoslaný. 32 % opýtaných uvádza, že s takýmito blokáciami má v sklade problém.

Napojenie na dopravcu a sledovanie stavu zásielok v doprave po odoslaní zo skladu nemá vo svojich skladových procesoch zahrnutých celých 26 % opýtaných. Pritom je dnes už bežné automatické odovzdanie čísla zákazky z WMS systému balíkovým službám. Tak môžu e-shopy sledovať stav zásielky, kým v poriadku nedorazí k zákazníkovi.

Rovnaký počet opýtaných (26 %) vidí vo svojich skladoch ako problematickú pružnú výmenu skladových zásob. Takáto výmena zásob prebieha napr. kvôli vlne módnych hitov, uvedeniu noviniek na trh či sezónnemu tovaru. Internetové obchody potrebujú, aby obmena tovaru na sklade prebehla čo najrýchlejšie a mohla byť aj čo najrýchlejšie ponúknutá na predaj.

Reklamácie a vratky sú pre online obchody bežným procesom. Zákazníci si objednávajú v jednej chvíli viac tovaru, aby ho mohli vyskúšať alebo porovnať, a potom nevyhovujúce kusy vracajú späť. Celých 16 % respondentov uvádza, že sa v sklade stretávajú so zdĺhavým naskladnením neprevzatého a vráteného tovaru. Je pritom žiaduce, aby tento proces bol čo najrýchlejší a daný tovar mohol byť znovu ponúknutý v e-shope.

Bojovka vo vlastnom sklade

Tieto problémy sú predovšetkým v skladových prevádzkach, kde je evidencia tovaru spravovaná pomocou papierovej evidencie či pomocou účtovných skladov jednotlivých ERP riešení. Tieto prevádzky neevidujú presné skladové lokácie a naskladnený tovar systémom riadeného skladovania, ale sú odkázané na ľudský faktor, ktorý býva príčinou vysokej chybovosti. Zároveň sa u respondentov objavuje „stratenie tovaru vo vlastnom sklade“, ktoré je zapríčinené o. i. absenciou skladových lokácií. Tovar je uložený na nepopísané miesto, je ťažko dohľadateľný a často sa nájde až pri inventúre. To už však môže znamenať nevyhnutnosť predaja tovaru pod cenou, napr. pri potrebe uvoľnenia skladových priestorov.

„U respondentov sa objavuje fenomén stratenia tovaru vo vlastnom sklade.“

Zmienené problémy je možné efektívne riešiť pomocou využitia online čítačiek čiarových kódov s plnohodnotným WMS riešením, ktoré zaistí automatizovanú kontrolu expedovaného tovaru podľa jednotlivých objednávok. Dôjde teda k zníženiu chybovosti, presnej evidencii umiestnení naskladneného tovaru, urýchleniu výdaja, zvýšeniu zákazníckej spokojnosti alebo zníženiu vratiek.

*Stanovené podľa bodového hodnotenia dôležitosti na škále od 1 do 5 bodov (5 = najdôležitejšie)

Spracované v spolupráci s magazínom Systémy logistiky

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.