Instantný sklad: jedno nasadenie – dvojitá optimalizácia

Riadenie skladu
15.9.2016

Vďaka stále rastúcemu počtu implementácií skladového systému Instantný sklad bolo možné na štatisticky významnejšej vzorke firiem potvrdiť skutočnosť zjavnú už od prvých dodávok tohto riešenia: Instantný sklad prináša na mieste svojho nasadenia hneď dve optimalizácie skladu v rýchlom slede za sebou. Deje sa tak pritom v štyroch prípadoch z piatich.

Zlepšenie procesov ihneď po spustení

Prvá optimalizácia nastáva už v okamihu nasadenia systému Instantný sklad v nadväznosti na úvodnú logistickú analýzu a požiadavky zákazníka pri zadaní projektu s cieľom sprehľadniť a zrýchliť všetky skladové procesy. Toto prvé vylepšenie je preto úplne samozrejmé a očakávané.

Vzhľadom na to, že v prípravnej fáze vychádzajú konzultanti CCV Informačné systémy z doterajšej praxe fungovania skladu a z dostupného množstva informácií, objavia sa vďaka Instantnému skladu veľmi skoro nové skutočnosti a skryté rezervy, ktoré možno odhaliť až v okamihu, keď sú metriky systémom podchytené. Mnohé predpoklady, z ktorých sa pri zadaní vychádzalo, sa potom ukážu ako prekonané alebo dokonca mylné. Ich eliminácia pritom predstavuje tak jednoznačné prínosy, že sa zákazníci prestanú až v tejto fáze brániť aj ďalším zmenám v zavedenej praxi fungovania skladu.

Druhá vlna po niekoľkých týždňoch

Od okamihu spustenia Instantného skladu postupne dochádza k čiastočnému preddefinovaniu rozloženia skladu a teda aj k optimalizácii procesov o ďalšiu úroveň. Firemná logistika sa totiž vo svojej praxi stáva samoučiacim nástrojom, ktorý jednotlivé logistické procesy posúva do druhej vlny optimalizácie. Tá pritom prichádza pomerne rýchlo, obyčajne v dobe od dvoch týždňov do dvoch mesiacov od nasadenia služby, a to v priamej závislosti od intenzity prevádzky skladu, počtu pracovníkov a variability procesov.

Vďaka Instantnému skladu zákazníci odhalia nové možnosti v usporiadaní skladu, ktoré vedú k jeho lepšej využiteľnosti. Až so stopercentným prehľadom o tovare jasne vidia celý rad skutočností, o ktorých doteraz panovali len dohady. Voľné skladové rezervy sú zrazu doslova na dosah ruky a doterajšie predpoklady nárokov na kapacitu skladu sa tak čoskoro ukážu ako neopodstatnené. Zároveň skôr či neskôr dochádza k úprave čiastkových interných skladových procesov, typicky príjem či výdaj zo skladu alebo skladové presuny, smerom k ich optimalizácii vďaka možnostiam sledovať ich výkonnosť.

Logickým krokom, ktorý nasleduje, je nový návrh grafického namapovania skladu a vylepšených logistických procesov vrátane vstupnej inventúry. Tá je pritom s pomocou už plne funkčného Instantného skladu a čítačiek čiarových kódov rýchla a jednoduchá. Výsledkom je nové a skutočne optimálne fungovanie skladu spolu s jeho zvýšenou kapacitou a zlepšenou výkonnosťou.

„Vzhľadom na to, že sa efekt dvojitej optimalizácie skladových procesov dostaví pri drvivej väčšine zákazníkov, počítame pri príprave harmonogramu nasadenia riešenia Instantný sklad rovno aj s možnosťou testovacieho režimu, v priebehu ktorého zbierame dáta na realizáciu druhej vlny optimalizácie. Zákazníci tak majú možnosť nielen v priebehu nasadzovania, ale aj kedykoľvek po jeho dokončení, stále pracovať na vylepšení mapovania skladu a interných logistických procesov a systém je im v tom dobrým pomocníkom,“ hovorí Hana Pazourová, produktová manažérka riešenia Instantný sklad.

Mohlo by vás zaujímať:

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.