Ako sa líši WMS na riadenie skladov od bežného ERP modulu pre sklad?

Riadenie skladu
18.6.2024

Stále častejšie sa stretávame s tým, že nám firmy túto otázku kladú. Riadený sklad alebo WMS a skladové hospodárstvo v podnikovom systéme (ERP) sú dva odlišné nástroje s rôznymi funkciami, ktoré sa často mylne zamieňajú. Prečítajte si, v čom rozdiely spočívajú a pre ktoré firmy sú vhodné.  

Ako funguje skladové hospodárstvo v ERP systéme

ERP (Enterprise Resource Planning) označuje podnikové informačné systémy, ktoré firmám poskytujú nástroje na riadenie podnikania. V ERP systéme nájdete napríklad moduly pre účtovníctvo, vedenie obchodu, personalistiku, servis a práve aj skladové hospodárstvo.

V module skladové hospodárstvo vyriešite napríklad:

  • evidenciu tovaru a materiálu (názov, kód, množstvo),
  • stráženie stavu zásob,
  • skladové uzávierky a inventúry,
  • výdaj objednávok (obvykle v kombinácii s modulom objednávky).

Vďaka modulu v ERP máte prehľad najmä o tom, koľko kusov ktorého tovaru máte na sklade. V pravom slova zmysle však sklad neriadite.

Ako funguje riadený sklad (WMS)

WMS (Warehouse Management System) je samostatný nástroj, ktorý má za úlohu automatizáciu a riadenie skladových operácií a procesov. Prácu v sklade riadi podľa nastavenej logistickej stratégie tak, aby procesy fungovali čo najefektívnejšie. Napríklad hľadá skladníkom najkratšiu možnú cestu k tovaru, znižuje riziko zámeny tovaru, umožňuje využívať rôzne naskladňovacie aj vyskladňovacie stratégie alebo riadi prácu s exspiráciami.

Hlavné rozdiely medzi vedením skladov v ERP a WMS

Zásadný rozdiel medzi oboma systémami je ten, že ERP eviduje stav skladu, kým WMS sklad aktívne riadi. Skladníci sú vybavení čítačkami s displejmi, na ktorých im WMS ukazuje, ktorý tovar majú vyskladniť a najkratšiu trasu k nemu (na základe individuálneho a optimalizovaného matematického algoritmu). Keď k tovaru prídu, načítajú jeho čiarový kód a čítačka potvrdí, že majú správny kus – tým systém znižuje riziko zámeny tovaru.

ERP systémy síce ponúkajú mobilné skladové riešenie, ale to skladníkom väčšinou zobrazí len číselné označenie regálu a tovaru, ku ktorému si musia nájsť cestu sami. Optimálne navádzanie pomocou matematického algoritmu zatiaľ dokáže len WMS.

Ďalšou pridanou hodnotou, ktorú WMS oproti ERP ponúka, je pokročilé adresovanie tovaru. Veľká časť skladových modulov v ERP umožňuje základné adresovanie, teda prideľuje tovaru skladové pozície. WMS ide v tomto o krok ďalej a napríklad automaticky určuje priehradky podľa konkrétneho typu tovaru hneď po naskladnení – veľký a ťažký tovar odporučí umiestiť do spodných políc, rýchloobrátkový tovar čo najbližšie k expedícii a podobne.

S tým súvisí ďalšia pridaná hodnota WMS, a síce zjednodušenie príjmu tovaru. Pri príjme skladník len načíta kód tovaru (prípadne celej palety) a WMS ho automaticky pošle na optimálne miesto v sklade podľa naskladňovacej stratégie.

Komu vystačí skladový modul v ERP, a kdo by měl sáhnout po WMS

Při rozhodování, zda si vystačíte s ERP modulem, nebo už potřebujete WMS, se řiďte především rozsahem skladových operací. „Pro příruční sklad zboží většinou postačí ERP modul. Pokud se ale firma potýká s tím, že skladníci dlouho hledají zboží, množí se vratky nebo sklad nestíhá odbavovat větší množství objednávek ve špičce, měla by WMS zvážit,” radí Miroslav Králík, Delivery manager systému LOKiA WMS.

ERP i WMS jsou univerzální systémy vhodné pro všechny typy firem se skladem – nezáleží, zda máte e-shop s oblečením nebo vyrábíte součástky do letadel. Dříve sice bylo WMS doménou spíše velkých firem, ale v posledních letech se objevily dostupné cloudové varianty, díky kterým WMS zavádí i malé a střední firmy.

Pokud zvažujete, že skladový modul v ERP systému povýšíte na WMS, definujte si měřitelné cíle, kterých chcete dosáhnout, například:

  • zrychlit čas pro odbavení objednávky,
  • zvládat sezónní špičky i bez brigádníků,
  • snížit množství zákaznických reklamací a vratek.

Vypočítejte si ROI (návratnost investice) a rozhodněte se, zda se vám systém vyplatí. V tomto směru je vhodnější cloudová varianta WMS, která nevyžaduje tak velkou počáteční investici jako on-premise řešení.

Komu vystačí skladový modul v ERP, a kto by mal siahnuť po WMS

Pri rozhodovaní, či si vystačíte s ERP modulom, alebo už potrebujete WMS, sa riaďte predovšetkým rozsahom skladových operácií. „Pre príručný sklad tovaru väčšinou postačí ERP modul. Ak sa však firma stretáva s tým, že skladníci dlho hľadajú tovar, množia sa vratky alebo sklad nestíha odbavovať väčšie množstvo objednávok v špičke, mala by WMS zvážiť,” radí Miroslav Králík, Delivery manager systému LOKiA WMS.

ERP aj WMS sú univerzálne systémy vhodné pre všetky typy firiem so skladom – nezáleží na tom, či máte e-shop s oblečením alebo vyrábate súčiastky do lietadiel. Predtým síce bolo WMS doménou skôr veľkých firiem, ale v posledných rokoch sa objavili dostupné cloudové varianty, vďaka ktorým WMS zavádzajú aj malé a stredné firmy.

Ak zvažujete, že skladový modul v ERP systéme povýšite na WMS, definujte si merateľné ciele, ktoré chcete dosiahnuť, napríklad:

  • zrýchliť čas na odbavenie objednávky,
  • zvládať sezónne špičky aj bez brigádnikov,
  • znížiť množstvo zákazníckych reklamácií a vratiek.

Vypočítajte si ROI (návratnosť investície) a rozhodnite sa, či sa vám systém oplatí. V tomto smere je vhodnejší cloudový variant WMS, ktorý nevyžaduje takú veľkú počiatočnú investíciu ako on-premise riešenie.

Prepojenie WMS a ERP systému

Ako už sme písali vyššie, WMS toho zvládne viac než skladový ERP modul, ale pre maximálnu efektivitu ho odporúčame prepojiť s ďalším systémom, z ktorého bude napríklad prijímať objednávky alebo do ktorého bude odosielať dáta pre účtovníkov. Veľké firmy ho typicky napájajú na ERP, menšie na účtovný program alebo e-shop.  

Systémy prepojíte pomocou štandardizovaného rozhrania API, vďaka ktorému si môžu navzájom vymieňať dáta. Z e-shopu či ERP systému prúdia do WMS objednávky, WMS zase priebežne odosiela dáta o stavoch tovaru alebo dokladov, napríklad objednávok či príjemiek na sklad.

Týmto spôsobom funguje napríklad prepojenie nášho riešenia LOKiA WMS s účtovným systémom Pohoda alebo prepojenie s ABRA Flexibee.

Ak zvažujete prepojenie svojho ERP systému s riadeným skladom, ozvite sa nám. Spoločne zhodnotíme, či je pre vás WMS vhodné riešenie.

Mohlo by vás zaujímať:

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.