Sledovanie dodávok

Riešenie ORiON EDI umožňuje ako jediné na trhu využívať inteligentného asistenta na sledovanie príjmu dodávok, ktoré prispieva k presnejšej fakturácii a pomáha tak cash-flow spoločnosti.

Ako funguje sledovanie dodávok

Potvrdenie príjmu tovaru a rozdielová správa

Hneď ako váš odberateľ potvrdí príjem tovaru, asistent na sledovanie príjmu dodávok zasiela rozdielovú správu, ktorá obsahuje porovnanie údajov na príjemke a dodacom liste so zdôraznením riadkov,
v ktorých je rozdiel, vrátane vyčíslenia tohto rozdielu.

Denník pre rozdielové správy

Rozdielové správy sú v rámci riešenia ORiON EDI zhromaždené prehľadne v samostatnom denníku.

Asistent na sledovanie príjmu dodávok zasiela e‑mailom podľa Vašich potrieb upozornenia o prijatí Vašich dodávok.

Sledovanie oneskorenia: tovar odišiel, zákazník nepotvrdil príjem

Služba zároveň sleduje oneskorenie, ktoré vzniká v prípade, že tovar už zákazníkovi fyzicky odišiel, ale on stále nevykonal príjem v systéme. Takéto prípady je možné strážiť a prípadné neobvyklé udalosti rovno riešiť s odberateľom (kým sú čerstvé).

Výhody služby Sledovanie dodávok

Automatické porovnanie údajov

Zistenie prípadného rozdielu na príjemke a dodacom liste.

Explore Styleguide
Presné informácie o príjme tovaru

Identifikácia rozdielov vzniknutých pri odovzdaní tovaru.

Explore Styleguide
Bezchybné vystavovanie faktúr

Zníženie počtu dobropisov a zníženie tzv. logistických reklamácií.

Explore Styleguide
Aktuálny prehľad o tovare

Prehľad o tovare, ktorý je možné fakturovať na základe potvrdenia príjmu odberateľom.

Explore Styleguide
Upozornenie na e-mail

Okamžité upozornenie v prípade nesúladu údajov na príjemke a na dodacom liste.

Explore Styleguide
Prehľad o tovare

Prehľad o tovare, ktorý nebol odberateľom systémovo prijatý a tak ho nie je možné fakturovať.

Explore Styleguide
Asistent NA sledovAnIE dodávOk

Ako funguje asistent na sledovanie dodávok v praxi?

And bad kerning does keep me up at night.

1. Robíte závoz tovaru a odberateľovi zasielate dodací list.
2. Odberateľ tovar naskladní a zasiela príjemku.
3. Dostanete od asistenta správu, či príjemka súhlasí s dodacím listom.
4. Fakturujete s istotou správnych údajov na faktúre.

Ak dostanete prostredníctvom inteligentného asistenta správu, že údaje na príjemke a dodacom liste nesúhlasia, viete ihneď bez hľadania v dokladoch, kde je rozdiel.

Môžete tak ešte pred samotnou fakturáciou začať tento rozdiel riešiť s expedíciou alebo odberateľom.

Máte záujem o službu Sledovanie dodávok?

Radi vám ju predstavíme bližšie

OZViTE Sa MI

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.