Dôveryhodná archivácia

ORiON Dôveryhodný elektronický archív slúži na archiváciu elektronických faktúr, elektronických objednávok a ďalších originálov elektronických dokumentov organizácie. ORiON eArchív zabezpečí ochranu dát a umožní jednoducho preukázať pôvod a pravosť originálov elektronických dokumentov. Zamedzí stratám dokumentov a uchovaniu ich obsahu či neoprávnenému prístupu k archivovaným dokumentom.

Zachovanie integrity

Zaistíte integritu dokumentov a nemennosť a autenticitu elektronických originálov dokladov podľa platnej legislatívy.

Zníženie nákladov na priestory

Pomocou digitalizácie papierových dokumentov ušetríte náklady na priestory na ich archiváciu.

Jednoduchá dohľadateľnosť

Dokumenty vždy ľahko nájdete – nemusíte sa prehrabávať hromadami šanónov a zložiek.

Ochrana dokumentov

Služba chráni dokumenty prístupom na základe oprávnenia a pravidelne posilňuje ochranu silnejším zabezpečením.

ORION Dôveryhodný e-archív

e-Dokumenty na bezpečnom mieste

ORiON Dôveryhodný elektronický archív je možné využívať formou služby (SaaS – Software as a Service), keď sú dokumenty uložené vo vysoko zabezpečenom dátovom centre Amazon AWS. Spoločnosť GRiT zároveň disponuje certifikátom ISO 27001 na systém manažmentu informácií.

Prečo dôveryhodne elektronicky archivovať?

Zníženie nárokov na administratívu

Elektronické dokumenty na rozdiel od papierových užívateľovi znižujú nároky na administratívu, umožňujú rýchlejšie spracovanie, sú dostupnejšie a súčasne nesú pre organizáciu menšie nároky na priestor.

Potreba dlhodobej archivácie

Podobne ako pri papierových dokumentoch, tak aj pri elektronických dokumentoch existuje v každej organizácii objektívna potreba dlhodobej archivácie pre potreby dokladovania pôvodu a pravosti dokumentov.

Pôvod elektronických dokumentov

Požiadavky na nespochybniteľné uchovanie pravosti a pôvodu elektronických dokumentov sú dané legislatívou, najmä zákonom č. 227/2000 Zb. O elektronickom podpise v znení neskorších predpisov.

Čo vie ORiON eArchív

vkladanie, čítanie, vyhľadanie dokumentu
ochrana proti neoprávnenému prístupu k dokumentom
zaistenie proti strate dokumentu
uchovanie pravosti obsahu aj po uplynutí ľubovoľnej doby
zabezpečenie proti pozmeňovaniu
získanie metadát
overenie a preukázanie pôvodu dokumentov
Máte záujem o službu ORiON Dôveryhodný elektronický archív?

Radi vám ju predstavíme bližšie

OZViTE Sa MI

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.