Výrazné úspory v logistike v spoločnosti PEVI

98% zníženie chybovosti v expedícii

Nižšie nároky na zamestnancov

Pôvodný stav a problém

Po dôkladnej analýze skladových procesov objavili v PEVI dva zásadné problémy. Prvým bola nepresná evidencia tovaru v sklade, keď dochádzalo k rozdielom medzi účtovným stavom zásob a skutočným stavom. Stávalo sa tak, že v účtovnom programe sa dali dohľadať informácie o počte kusov tovaru, ale nebolo už možné zistiť, kde sa tovar fakticky nachádza a či sa tam nachádza v uvedenom počte. Skladníci tak boli nútení zložito v sklade dohľadávať, dopočítavať a následne porovnávať a znovu evidovať stavy zásob.

Druhý problém bol v personálnej oblasti. V PEVI sa trápili s nižším počtom skladníkov, než aký bol potrebný. To zapríčinilo vyššiu časovú náročnosť práce, teda nadčasy, ktoré spôsobovali nespokojnosť zamestnancov a vyššie náklady. Problematická sa javila aj potreba tovaroznalectva. Skladníkom trvalo zhruba 6 mesiacov, kým sa naučili rozlišovať jemné rozdiely v skladovanom sortimente. Toto zdĺhavé zaúčanie nových zamestnancov spôsobilo, že niekoľko z nich opustilo prácu v skúšobnej dobe.

Ako to všetko prebiehalo

V PEVI sa teda rozhodli tieto problémy vyriešiť pomocou skladového systému. Podmienkou pri výbere bolo, aby systém umožňoval adresnú evidenciu zásob v sklade. A aby jeho ovládanie bolo jednoduché a intuitívne. Ďalšími podmienkami boli modulárnosť systému a požiadavka na priebežné dopĺňanie funkčností podľa očakávaného rastu spoločnosti.

Vo výberovom konaní nakoniec uspela LOKiA WMS. Hlavným dôvodom, prečo sa v PEVI rozhodli pre toto riešenie, bola modulárnosť systému, keď je možné začať skladovať najprv so zoštíhlenou verziou softvéru a postupne ju dopĺňať o ďalšie moduly. Tak LOKiA rastie spoločne so zákazníkom.

Došlo k nasledujúcim zmenám

Minimalizoval sa počet reklamácií, odstránené boli zámeny tovaru aj potreba tovaroznalectva. Tak došlo k zníženiu chybovosti odoslaného tovaru o 98 % a jeho vyskladnenie sa zrýchlilo o 40 %.

Celkovo bola znížená prácnosť a pracovná doba sa ustálila na 8 hodinách z pôvodných 10,5.

Už prvý mesiac po zavedení skladového systému LOKiA vyčíslili v PEVI úsporu vo výške 100 000 Kč.

stiahnuť celú prípadovú štúdiu

Predtým nás trápili nadčasy skladníkov, ktoré boli spôsobené práve tým, že skladník neefektívne blúdil skladom a neúmerne sa tým zvyšovala doba potrebná na expedíciu tovaru. Zavedenie WMS nám prinieslo detailný prehľad o skladových pohyboch a pomohlo zoptimalizovať prácu s tovarom.

Petr Vinduška, projektový manažér
PEVI
To dáva zmysel, však?

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu

Chcem konzultáciu

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.