EDI pre logistiku pomáha spoločnosti Alimpex Food

Úspora v piatich oblastiach podnikania

Zníženie omeškaní v odovzdávaní dokladov

Pôvodný stav a problém

Alimpex vlastní veľké mliečne sklady, ktoré majú mnoho ďalších uložiteľov, disponuje dvanástimi distribučnými miestami po celej ČR, centrálnym veľkoskladom, viac než 120 nákladnými automobilmi a zhruba 500 zamestnancami. Dôležitým parametrom, ktorý ALIMPEX FOOD zdobí predovšetkým, je prepracovaný logistický systém, ktorý musí zvládnuť rýchlo a spoľahlivo obslúžiť zhruba 8 000 odberových miest. Od svojej bežnej konkurencie sa však líši i tým, že na komunikáciu so svojimi zákazníkmi používa elektronickú výmenu dát (EDI), keď sú informácie odovzdávané štruktúrovaným a automatizovaným spôsobom.

Rovnako dobre ako pri výmene dokladov v maloobchodných reťazcoch sa môže EDI uplatniť i v oblasti logistiky, kde je na rýchlosť a presnosť výmeny dokumentov kladený vari ešte väčší dôraz. Kľúčovú rolu tu zohrávajú práve poskytovatelia logistických služieb (LSP), ktoré mnoho dodávateľov do obchodných reťazcov využíva na pokrytie svojich logistických operácií. Znižujú tým náklady za prepravu i oddelenie logistiky a zlepšujú svoju produktivitu.

Ako to všetko prebiehalo

Pokiaľ má obchodník jednotky objednávok denne, možno túto agendu s určitým úsilím zvládnuť „ručne“. V tomto prípade objednáva svoj tovar priamo u dodávateľa. Ak je však počet objednávok v desiatkach alebo stovkách denne, začne z dôvodu neúmernej administratívnej záťaže objednávať u LSP. V takom prípade sa bez štruktúrovanej výmeny dát (EDI) skoro stane z komunikácie chaos, dochádza k zlým dodávkam a nepresnostiam, s čím sú spojené náklady a ďalšia administratíva. Pri výmene dokumentov je nutné počítať so všetkými možnými udalosťami a mať vyriešené všetky zapojené procesy, aby nedochádzalo k chybám a omeškaniam.

EDI pre logistiku

Jednoznačným východiskom z danej situácie bolo pre spoločnosť ALIMPEX FOOD zavedenie štruktúrovanej elektronickej komunikácie so svojimi zákazníkmi. Vybraté bolo riešenie EDI pre logistiku, ktoré je po všetkých stránkach prispôsobené oblasti logistiky.

Riešenie je šité na mieru segmentu logistiky a pokrýva rad špecifických funkcií, ktoré odrážajú fungovanie logistickej firmy. Vďaka riešeniu EDI pre logistiku došlo v spoločnosti Alimpex Food k zrýchleniu a spresneniu výmeny informácií, odstráneniu chybovosti, zníženiu administratívy a následne významnej úspore času a prevádzkových nákladov najmä v nasledujúcich logistických procesoch: príjem tovaru a zaskladnenie, prehľad zásob, inventúra, manipulačné a skladové pohyby, expedícia, vratky a co-packing.

Došlo k nasledujúcim zmenám

Riešenie pokrýva všetky logistické procesy, ktoré môžu pri komunikácii medzi LSP a jeho zákazníkom nastať. V každom časovom okamihu a pri akejkoľvek logistickej operácii majú odberatelia dokonalý prehľad o svojom tovare vďaka digitálnemu prehľadu zásob, ktorý im posiela LSP, v tomto prípade Alimpex Food.

Došlo teda k absolútnemu prehľadu o tovare a k zlepšeniu sledovania skladu. K väčšiemu prehľadu o poskytovaných službách zákazníkom a k celkovej prehľadnosti činností.

Výrazne sa znížila chybovosť a bol nastavený systém kontroly pri odovzdávaní informácií. Odpadlo administratívne náročné ručné zadávanie dát do systémov.

stiahnuť celú prípadovú štúdiu

Alimpex food
To dáva zmysel, však?

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu

Chcem konzultáciu

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.