Dôveryhodný archív ocenený súťažou IT produkt roka 2011

Novinky
21.10.2011

Dôsledné dodržovanie zákonom určenej archivácie elektronických dokumentov pri úspore zo zníženia papierovej administratívy je stále viac vnímanou potrebou firiem. Preto nie je náhodou, že jedno z prvých certifikovaných riešení pre dôveryhodnú archiváciu elektronických dokumentov s referenciami v komerčnom sektore, Dôveryhodný archív od CCV Informační systémy, bolo ocenené výberom medzi finalistov súťaže IT Produkt roku 2011. Riešenie založené na princípe služby navyše nie je obmedzené úzkym rozsahom formátov a umožňuje prevod do čitateľnej podoby aj EDI dokumentom.

Archivačné riešenie od CCV Informační systémy umožňuje dlhodobé uchovanie elektronických dokumentov spôsobom, ktorý zaručuje ich nemennosť a autenticitu v súlade s platnou legislatívou. Zároveň poskytuje ochranu pred ich stratou či neoprávneným prístupom. Riešenie je možné využiť na archiváciu akýchkoľvek elektronických súborov, ktorých archivačnú periódu možno podľa povahy dokumentu nastaviť. Počas celej doby archivácie je zaistená čitateľnosť dokumentu a sú k dispozícii dôkazné záznamy o jeho pôvode a originálnej podobe. Pri archivácii sú ukladané aj vybrané identifikačné údaje (metadáta) umožňujúce ľahšie vyhľadávanie a filtrovanie.

„Správny smer ponúkaného riešenia, ktoré je ponúkané formou služby (SaaS) s možnosťou kombinácie s rozšíreným produktom pre správu dokumentov Microsoft Office SharePoint Server 2010, potvrdzuje ocenenie v kategórii „on-line a súvisiacich služieb“, ktoré toto archivačné riešenie získalo postupom medzi finalistov v odbornej súťaži o najlepší IT produkt roku 2011, vyhlásenej časopisom ComputerWorld“, hovorí David Reichel, riaditeľ divízie CCV eBusiness spoločnosti CCV Informační systémy.

Dôveryhodný archív elektronických dokumentov je riešenie, ktoré je poskytované formou služby (SaaS), variantne je nasadzované v kombinácii s produktom Microsoft Sharepoint s možnosťou dôveryhodného uloženia dokumentov priamo u zákazníka. Archív je certifikovaný nezávislým auditom KPMG a využíva systém výkazov, denníkov podľa typov dokumentov alebo stredísk a disponuje správou používaných certifikátov.

Možno ho jednoducho integrovať s podnikovými systémami, či už na automatické vkladanie dokumentov do archívu alebo na zaistenie workflow nad dokumentmi. K archivovaným súborom možno zabezpečene pristupovať tiež prostredníctvom webovej aplikácie zabezpečeným spôsobom.

Zaujímavé vlastnosti produktu:

  • dostupnosť – vhodné ako pre malé podniky, tak aj pre veľké nadnárodné firmy
  • rýchle nasadenie formou služby bez nutnosti veľkej počiatočnej investície
  • auditované riešenie plne garantujúce súlad s normami a legislatívou počas celej doby archivácie
  • náklady na použitie časových pečiatok nesie poskytovateľ
  • nie je obmedzené úzkym rozsahom formátom dokumentov, dokáže prevádzať do čitateľnej podoby aj dokumenty EDI

Viac o produkte CCV Dôveryhodný archív tu

Mohlo by vás zaujímať:

Zaujímajú vás novinky v digitalizácii procesov?

Ako digitalizovať a automatizovať faktúry, sklady a vôbec celý biznis? Zadajte svoju adresu nižšie a raz za čas vám pošleme e-mail plný tipov a noviniek.